woensdag, juni 28, 2017
Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

De standpunten en meningen op deze website, zijn de persoonlijke mening van de bloggers van de Mama Company en staan los van eventuele officiële standpunten van bedrijven of organisaties die hier vermeld worden.

Wij proberen alle zorg in acht te nemen om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Ik heb geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijs iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

Copyright

Indien je artikelen of passages uit artikelen van  ons gebruikt is dat prima en op eigen verantwoording. Wel is fijn om dan een verwijzing naar De Mama Company op te nemen in jouw tekst of referentielijst.

De foto’s op deze blog zijn, mits niet voorzien van andere bron, door ons gemaakt en voorzien van copyright. Wil jij hier gebruik van maken dan kan dit alleen met vooraf gevraagde toestemming.

Indien jij van mening bent dat teksten, afbeeldingen en logo’s, of namen en merken, die gebruikt en vertoond worden op deze website, eigendom zijn van jouw of van jouw bedrijf terwijl dit niet zo of onjuist is vermeldt, stuur ons dan een reactie zodat ik dit kan aanpassen.

Reacties

Bezoekers hebben de mogelijkheid een reactie te geven bij geplaatste artikelen. Deze reacties vallen onder de verantwoording van de schrijver, zodat De Mama Company hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Reacties worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Het wordt niet gewaardeerd onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze website te verzenden of daarop openbaar te maken. De Mama Company behoudt zich het recht reacties naar eigen inzicht te weigeren of in te korten, zonder opgaaf van redenen.

Samenwerkingen

Het is mogelijk om samenwerkingen aan te gaan met De Mama Company. Dit kan bijvoorbeeld gaan om product reviews, advertenties of winacties. Hierbij wordt echter wel aangegeven dat het gaat om een samenwerking als het gaat om een gekregen product of bij een betaalde post. In sommige artikelen wordt er gewerkt met affiliate links. Dit betekend dat als er een verkoop plaats vindt ik hier een klein percentage van ontvang. Op www.demamacompany.nl wordt gehandeld in overeenstemming met de Gedragscode Sociale media.  Dit betekend dat er onder iedere post de volgende afbeelding wordt geplaatst (dit geld voor posts geplaatst na 25-08-2015) .

disclaimer

 

Door het gebruik van deze blog aanvaardt u deze disclaimer en eventuele toekomstige wijzigingen hiervan.

© 2015 De Mama Company 

Ben jij de eerste die een berichtje achter laat?

Laat hier een reactie achter

error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: